DataCite Konsortium

Digital Object Identifiers (DOIer) gør forskningsdata nemmere at finde og citere. DeiC leder DataCite Konsortium, det danske bindeled til den internationale DataCite, der leverer DOIer.
make data citable with a DOI

DataCite er en international non-profit organisation der udsteder persistente identifikatorer (DOI’er) til forskningsdata oa. forskningsobjekter (fysiske, digitale eller abstrakte).

Formålet er at det skal være nemt at findes, tilgå og citeres, mhp. at denne type forskningsoutput kan findes og genanvendes.

En god introduktion til brugen af DOI’er og DataCite findes i Working with DataCite - Identify, cite, and connect research with confidence.

DeiC leder et konsortium af danske medlemmer af DataCite, bl.a universiteter og forskningscentre. Det forventes at udmøntningen af DOI’er vil stige – som en naturlig konsekvens af den kommende danske strategi for FAIR data.

Udmøntning af DOI'er står medlemmerne selv for gennem DataCite’s værktøjer, som har en veludbygget DataCite support.

DeiC financier omkostningerne for konsortiedeltagelsen, herunder for medlemmernes udmøntning af DOI’er.

DeiC inviterer alle interesserede forskningsrelateret institutioner med interesse for kontinuerlig DOI udstedelse til at indgår i de nationale DataCite konsortium.

Hvis du har brug for support til DataCite:

Guides og hjælp: DataCite support

Hvis du vil være medlem af konsortiet:

Kontakt datacite@deic.dk

Revideret 17/03/21

Relaterede nyheder

Relateret indhold