Data management i DeiC

Mængden af forskningsdata stiger eksplosivt og løsninger til at lagre, dele, genfinde og genbruge informationerne er vigtige for både institutionerne og for at udvikle ny forskningen. Her kan du læse om strategierne og finde praktiske eksempler på god datahåndtering.

Data management omhandler regler og procedurer for forvaltning af data.

Det er nødvendigt at sikre kvaliteten af forskningsdata for eksempelvis at undgå snyd eller plagiering og samtidig sikre muligheden for at forskningen kan bygge videre på eksisterende viden.

På den lidt længere bane er hensigten, at der gnidningsfrit kan deles data på tværs af grænser og fagområder for derved at udnytte kendte data til ny forskning.

Formålet med god data management er således at sikre, at data styres tilstrækkeligt godt i nutiden og bliver forberedt til langtidsbevaring og –anvendelse.

For at nå frem til denne vision tages der udgangspunkt i FAIR data, hvor data opfylder principperne om findelighed, tilgængelighed, interoperabilitet og genanvendelighed (findability, accessibility, interoperability, reusability).

DeiC fungerer som det rådgivende og koordinerende organ i data management-arbejdet, der er funderet i Strategi for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur, udarbejdet af de danske universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Alle otte universiteter indgår i arbejdet med at implementere strategiens mål.

Arbejdet omfatter pilot- og fagprojekter samt oplysning, rådgivning og kommunikation om data management, eksempelvis:

  • Metadata 4 Machines (i samarbejde med GO FAIR), der skal hjælpe forskerne med at strukturere metadata, så computere automatisk kan finde frem til relevante forskningsdata.
  • Konsolidering af den danske Research Data Alliance-node - også kendt som DK-RDA – der er et væsentligt internationalt netværk for interessenterne i forskningsdata management.
  • Styrkelse af samarbejdet med Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR), Knowledge Exchange (KE) og DataCite.
  • Etablering af et data stewardship kompetencecenter
  • Koordinere DM Rådgivende Forum, som er et rådgivende organ i DeiC, der skal øget dialog og brugerinddragelse i udviklingen af digital infrastruktur.
  • Guidelines, inspiration og hjælp til forskerne i forbindelse med udarbejdelse af data management-planer.
  • Bidrag til EOSC-arbejdet (European Open Science Cloud) med fokus på arbejdsgrupper under EOSC-Nordic-projektet
  • Udvikling og vedligeholdelse af FAIR e-learnings-moduler

DeiC tilbyder desuden to data management-relaterede tjenester:

  • Sciencedata.dk – online datalagrings- og synkroniseringstjeneste til at sikkert dele og arbejde med aktive forskningsdata og lagre store dataset. 
  • FileSender – webbaseret applikation til sikkert at sende filer, der er for store til at blive vedhæftet i gængse mailklienter.

Har du behov for yderligere information om data management, kan du henvende dig til følgende kontaktpersoner:

Revideret 10/11/20

Relaterede nyheder

Relateret indhold