Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeiC samarbejde om Datamanagement?

Styregruppeformand Børge Obel, DEFF

Abstract:
Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er et digitalt mødested med en forskningsbaseret videnbank, en infrastruktur og interaktive services, som understøtter læring, forskning, videndeling og innovation i danske uddannelsesinstitutioner, offentlige og private virksomheder i alle dele af landet. DEFF har fornylig fået en ny styregruppe med den konsekvens at DEFF og DeiC nu har samme formand. Jeg vil som ny formand for DEFF give et overblik over de initiativer, der er sat i værk for at implementere DEFF’s strategi. Der er på mange måder sammenfald mellem DeiC’s og DEFF’s formål ikke mindst på data-management området. Jeg vil give et bud på hvordan DeiC og DEFF vil kunne samarbejde om implementering af en national data-management strategi.

Revideret 22/12/15