Adgang til HPC Sandkasse

For at give flest muligt adgang til HPC, og får at højne kompetencerne hos nye brugere, tilbydes der også regnetid på en såkaldt "sandkasse"-del af de nationale ressourcer.

Planen er, at alle med tilknytning til de danske universiteter skal kunne få adgang til de forskellige nationale HPC-ressourcer. Formålet er nemlig at give adgang til både testkørsel, studenterprojekter, projekter, hvor man er ved at forberede en større ansøgning om regnetid og også adgang til regnetid i forbindelse med bachelor- og specialeprojekter, samt til undervisningshold i mindre omfang. På den måde har flere mulighed for at stifte bekendtskab med HPC, og få en forståelse for, hvordan det kan bruges i forskning. Alt sammen for at udvikle potentielle brugeres HPC-kompetencer.

Ansøgning 

Der vil oftest være ”uge til uge” behandling af ønsker om regnetid på "sandkassen", så som interesseret skal du blot skrive din ansøgning med det samme.

Ansøgningen sendes til: hpc-sandbox@listserv.deic.dk.

 

Din ansøgning skal indeholde følgende:

  1. Hvem skal have adgang? (Navn og stilling, f.eks. master studerende, PhD, adjunkt, professor mv.) 
  2. Hvor er ansøgeren fra? (Universitet og Institut/Afdeling) 
  3. Hvilke type HPC ønskes der adgang til? (Type 1-5: https://www.deic.dk/Supercomputere/Nationale-HPC-anlog
  4. Hvor meget CPU/GPU tid skal der bruges? (Det kan være CPU core Hours eller GPU-core hours. Er du tvivl om dette, kan du kontakte dit lokale Front Office, der kan hjælpe med at afklare dette.) Link: https://www.deic.dk/Supercomputere/Front-Office
  5. Hvor meget diskplads skal du bruge (i MB)? (Spørg dit lokale Front Office, hvis du er i tvivl). 
  6. En kort beskrivelse af projektet. 

I alt må ansøgningen maksimalt fylde 750 anslag inkl. mellemrum.

Ressourcerne i HPC Sandkassen

På de danske nationale HPC-ressourcer er der afsat 5 pct. på alle anlæg (Figur 1), som kan bruges som "sandkasse", og som derfor kan tildeles til kortvarige projekter, tests, studenterprojekter, engangs projekter og lignende. 

Figur 1. Den grønne HPC Sandkasse (5%) til testkørsler. Uddannelses- og Forskningsministeriets engagement i DeiC betaler for den venstre røde og grønne del af figur 1 (Type 1-4). De 8 universiteter betaler for 1-8 i figuren (Type 1-4). Ud over de i figuren illustrerede ressourcer i DK tilføjes de nationale ressourcer ved LUMI i Finland (Type 5, ej vist).

De 5 pct. er fordelt mellem de 5 nationale HPC typer i Danmark som vist i Figur 2. 

Figur 2. HPC Sandkasse (5%) fordelt på Type 1-5. Totale HPC ressourcer til Sandkasse-ansøgninger.
Revideret 19/01/21