Teknisk Referencegruppe for High Performance Computing

Teknisk Referencegruppe for High Performance Computing (HPC TekRef) er en åben gruppe, hvor alle med interesse for teknikken omkring High Performance Computing er velkomne.

Teknisk Referencegruppe for HPC, i daglig tale kaldet HPC TekRef, er en af DeiCs community-grupper. 

Gruppens formål

Formålet med gruppen er at facilitere erfaringsudveksling og gensidig inspiration på tværs af institutionerne.

HPC TekRef fungerer i praksis som en ERFA-gruppe, hvor deltagerne kan bringe emner op, som de arbejder med lokalt og få input fra de øvrige deltagere. Der kan også orienteres om ibrugtagning af nye teknologier og erfaringer hermed. HPC TekRef er god inspiration og mulighed for at møde kollegaer fra de øvrige HPC-anlæg. 

Gruppens medlemmer

Gruppen er åben for HPC-teknikere fra både lokale og nationale anlæg, eller øvrige personer fra universiteterne med interesse for HPC teknik.

Medlemmer af gruppen deltager i den årlige SuperComputing konference (SC) i USA, og udarbejder på den baggrund en rapport til DeiC, som indeholder vurderinger af fremtidig teknologi på HPC-området. 

Gruppen kan sende forslag og indstillinger til HPC Forum om udviklingen af den nationale HPC infrastruktur. 

Gruppen udpeger en formand blandt medlemmerne. Formanden er i dag Ole Holm Nielsen, der er HPC Chefkonsulent på Institut for Fysik på DTU.

Gruppen er sekretariatsbetjent af HPC Chef Eske Christiansen, der kan kontaktes for yderligere information om HPC TekRef.

Møderne

Gruppen mødes ca. 3 gange årligt på institutioner med HPC-anlæg. Møderne arrangeres af formanden i samarbejde med sekretariatet og evt. værtsinstitutionen. DeiC finansierer forplejning til møderne. 

Hvert møde indeholder desuden en status fra DeiC og fra de nationale HPC-anlæg.

Revideret 10/11/20