Nationale HPC-anlæg

Universiteterne og DeiC samarbejder om etablering og drift af det nationale HPC landskab, der skal sikre den nødvendige og tilstrækkelige beregningskraft til dansk forskning nu og i fremtiden. Universiteterne varetager drift og udvikling, mens DeiC har en koordinerende rolle.

Det nationale HPC-landskab består af fem forskellige typer af supercomputere samt en brugerflade.

Type 1 - Interactive HPC

Ved type 1 er der fokus på interaktive beregningsressourcer og let tilgang for nye brugere. Denne type er i national sammenhæng en ny anlægstype, der henvender sig til de brugere, der ikke har stor erfaring med beregninger på store anlæg. Typisk, når den enkelte forskers egen computer ikke er tilstrækkelig på grund af mangel på regnekraft, storage eller memory.

Erfarne brugere kan blandt andet anvende denne anlægstype til at arbejde med R statistik, men også til prototyping og idéudvikling, ligesom det vil kunne være studerendes første møde med HPC-anlæg. Det er forventningen, at denne HPC-type vil være med til at øge anvendelsen af HPC i forskningen for en række nye brugere.

Anlægget drives af et konsortium bestående af SDU, AAU og AU. Det er eScience Centeret på SDU og CLAAUDIA på AAU, der stiller ressourcerne til rådighed, mens AU varetager supporten og hjælper nye brugere i gang.

Type 1 tager imod brugere nu.

Læs mere om adgang til DeiC National HPC Type 1 her og læs om aktiviteter og services her.

Type 2 - Throughput HPC

Denne anlægstype har typisk et stort antal kerner som kan være et mix mellem kosteffektive og beregningseffektive enheder. Type 2 har også evnen til at håndtere store mængder af data og fokus på høj sikkerhed. I forhold til udregninger indenfor sundhedsvidenskab, tekniske simuleringer, kemi, fysik og bioinformatik i bred forstand, vil der ofte være krav om HPC-anlæg med fokus på høj ”throughput performance”.

Type 2-anlægget drives af et konsortium bestående af AU, DTU og KU. Computerressourcerne leveres af Computerome 2, der ejes i fællesskab af DTU og KU, af GenomeDK på Aarhus Universitet, og af Sophia, som drives af DTU.

Type 2 er allerede nu klar til at tage imod de første brugere.

Få adgang til DeiC National HPC Type 2 her.

Type 3 - Large Memory HPC 

Denne type HPC har fokus på løsning af problemer, med en struktur, der ikke nemt eller effektivt kan distribueres mellem mange computernoder. Dette er en anlægstype, som er karakteriseret ved typisk relativt få kerner med adgang til et stort globalt adressérbart hukommelsesområde. Anvendelsen er eksempelvis indenfor visse områder af klassisk kemi, fysik, signalbehandling med eksempelvis håndtering af store matrixproblemer og kvantekemi.

Type 3-anlægget drives af SDU og tager også imod brugere.

Læs mere om DeiC National HPC Type 3 her.

Type 4 - Accelerated HPC

Type 4 er en anlægstype, hvis primære beregningskapacitet kommer fra acceleratorer af forskellig slags. Det primære formål med etablering af Type 4-computeren er at give mulighed for at teste alternative acceleratorløsninger og forske i anvendelse af fremtidens HPC-løsninger. Systemet er ikke som sådan et produktionsanlæg, men mere et HPC-laboratorie. Der vil dog være åbent for at forskere, der kan udnytte denne teknologi, kan udføre beregningsopgaver på computeren.

Type 4 anlægget er under opbygning, og forventes klar til drift i slutningen af 2021. Anlægget udvikles og vil blive drevet af KU. Bag projektet er et samarbejde mellem ITU, RUC og KU.

Type 5 - LUMI pre-exascale Capability HPC

Type 5 er den europæiske pre-exascale supercomputer LUMI. LUMI står for "Large Unified Modern Infrastructure", og skal placeres i CSC's datacenter i Kajaani, Finland. LUMI er én af tre pre-exascale supercomputere, som skal bygges som en del af det europæiske EuroHPC projekt.

DeiC koordinerer den danske deltagelse i EuroHPC og danske forskeres adgang til at regne på LUMI. Bag LUMI står et konsortium af 8 lande. Konsortielandene i LUMI er Finland, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Norge, Polen, Sverige og Schweiz.

LUMI er financieret 50 pct. af EuroHPC Joint Undertaking og 50 pct. af konsortium landene. Danmark kan bruge 3 pct. af ressourcerne på LUMI. Anlægget er stadig under opbygning, og forventes først klar til drift i starten af 2022, men en "sandkasse" er klar i løbet af 2021 til brug for oplæring af brugerne.

Læs mere om LUMI.

Projekt 5 - udvikling af et fælles adgangssystem 

Til at understøtte opbygningen af det nationale HPC-landskab har DeiCs bestyrelse også iværksat et projekt, der lige nu går under navnet Projekt 5. Projektets formål er at skabe en samlet online-platform, der skal give forskerne enkel og sikker adgang til de fire computertyper, samt styre ressourcefordelingen på de enkelte anlæg.

Bag projektet står et konsortium med SDU, AAU og DTU, der vil samarbejde med DeiC og parterne bag driften af de 4 danske anlægstyper om at udvikle platformen.

Baggrunden for det nationale HPC-landskab

Rapporten Fremtidigt nationalt HPC landskab - anbefalinger fra Arbejdsgruppen for fremtidigt nationalt HPC landskab.

Revideret 10/11/20