HPC-publikationer

Se forskningsresultaterne fra de nationale supercomputere i denne publikationsliste.

Det tidligere nationale HPC landskab, der blev etableret i 2014 og 2015, har været med til at sikre en række forskningsresultater. DeiC har analyseret resultaterne for brugerne og forskningen fra de tidligere tre nationale HPC anlæg, dedikeret til henholdsvis Life Science, multidiciplinær forskning samt samfundsvidenskab og humaniora i perioden 2015 til 2019. Nedenfor er det muligt at søge i alle publikationer, der har anvendt national HPC, ligesom der er en række analyser af de publikationer, der har anvendt national HPC.

Tilsvarende analyser vil blive foretaget, når resultaterne fra de nye HPC anlæg fra 2021 vil begynde at vise sig.


Explore the Research Output from National HPC in DK

You can use "AND", "OR", "NOT" as search criteria (case sensitive)
Search in titles from the publications (Full text) or use the pre-defined menus.
You can download the result after pressing the "Search" button.
A total of 1053 publications, Version 4.0
 
Abbreviations: CBS, Copenhagen Business School; DTU, Technical University of Denmark; HPC, High Performance Computing; ITU, IT-University of Copenhagen; KU, University of Copenhagen; SDU, University of Southern Denmark; AAU, Aalborg University; AU, Aarhus University.
"Others" (NoDKUni) in the University category refers to Companies, hospitals or "Sektorforskningsinstitutioner" .
Revideret 12/03/21