Supercomputere (HPC)

DeiC koordinerer brugen af de nationale supercomputere, der er til rådighed for danske forskere. Supercomputerne drives og udvikles af universiteterne, som stiller regnetid til rådighed for forskere uafhængigt af institutionelt tilhørsforhold.

Forkortelsen ”HPC” står for ”High Performance Computing” og dækker over beregninger foretaget på meget hurtige computere, i daglig tale også kaldet supercomputere. Kendetegnet for supercomputere er, at de består af et større antal meget hurtige computere bundet sammen i et hurtigt netværk. Det vil sige, det er i virkeligheden ikke én stor computer, men mange større der er sat sammen.

Revideret 10/11/20