Teknisk Referencegruppe for netinfrastruktur

Arbejder du med netværksinfrastruktur? Så er gruppen Net TekRef en mulighed for at blive klogere, dele erfaringer og få direkte indflydelse på forskningsnettet.

Communities tilknyttet forskningsnettet

 

  • Projekt Portal

Kommer snart

  • Formel Referancegruppe

Kommer snart

Teknisk Referencegruppe for forskningsnettet, i daglig tale kaldet Net TekRef, er en gruppe, hvor man deler erfaringer med andre netværksfolk fra institutionerne, og hvor man kan komme med forslag og debattere tiltag i forskningsnettet.

Institutionerne driver det netværksudstyr der står hos dem selv, som regel også selvom det tilhører fællesskabet i forskningsnettet. DeiC har rollen med at drive forskningsnettets backbone, under ledelse af netdriftchef Jan Ferré. Ansvarlig for udvikling og tjenesterne er chefen for forskningsnettet, Martin Bech.

Dialogen er vigtig

Men for at gøre det rigtige, er der brug for dialog med brugerne, og på netområdet er det først og fremmest samlet i Net TekRef gruppen. Net TekRef er en meget demokratisk gruppe bestående af repræsentanter for institutioner, der er tilsluttet forskningsnettet. Der er ingen formelle krav til deltagerne (ud over at de er tilsluttet nettet).

Det vil være godt med en bredere deltagelse fra institutionerne, da de seneste møder har båret præg af, at kun få universiteter har fundet tid til at erfaringsudveksle.

Gruppen mødes cirka tre gange årligt rundt om i landet. Typisk annoncerer formanden, at der snart afholdes møde og efterspørger samtidig emner. Det er frit for alle deltagere at foreslå emner, der skal behandles. Herefter sammensætter formanden dagsordenen for det kommende møde og udsender en egentlig indbydelse.

Blandt emnerne gennem de seneste år kan nævnes dækning af universitetet med wifi, udskiftning af switche til nyere modeller, opbygning af serverrum, redundans, eduroam i lokalmiljøet og meget andet.

Til at annoncere Net TekRef-møder findes en simpel mailingliste. Hvis du har lyst til at tilmelde dig listen, skal du blot udfylde denne formular

Vidensdeling og udvikling

I praksis fungerer Net TekRef på denne måde som en ERFA-gruppe, hvor deltagerne kan bringe emner op, som de arbejder med lokalt og herved få input fra de andre deltagere. Eller simpelthen for at advisere, at nu har dette universitet arbejdet med en eller anden teknologi og haft nogle erfaringer med det. Net TekRef er en god inspiration og mulighed for at møde kolleger på tværs af landet, opgaverne og teknologierne.

DeiC vil typisk berette om udviklingen på netområdet - set fra centralt hold. Og deltagerne på mødet kan give deres input til, hvad DeiC skal arbejde med i den kommende periode.

Derudover fungerer gruppen også som et 'Change Advisory Board' - en CAB. Net TekRef har mulighed for at pålægge DeiC at arbejde i en eller anden retning, at undersøge specifikke teknologier eller på anden måde at understøtte institutionernes behov. Gruppen har f.eks. debatteret indkøbet af det nye DWDM-system i 2016 og udviklingen af det nye DDoS Protection System.

Formanden for den tekniske referencegruppe er Lasse Birnbaum Jensen fra SDU (e-mail: lasse@sdu.dk).

Revideret 08/01/16

Relaterede nyheder

Relateret indhold