Fremtidige scenarier for High Performance Computing

Disse sider om processen, der førte frem til DeiCs supercomputeraktiviteter, er hentet fra det daværende websted for DeiC. Vær opmærksom på, at det er historisk materiale, og at oplysningerne ikke nødvendigvis er gældende længere.


Et af DeiCs formål er at medvirke til at sikre, at der er HPC og storage-ressourcer til rådighed for danske forskere på et internationalt niveau, og at anvendelsen udbredes til alle relevante fagområder.

DeiCs uddeling af midler til HPC udfases i henhold til mandatet frem til 2014, og nye finansieringsmåder skal derfor etableres.

DeiC havde på den baggrund  indkaldt repræsentanter fra universiteternes ledelse samt forskningsrådene til et afklarende møde i februar 2013.

Mødet resulterede i en aftale om, at DeiC skulle udarbejde alternative scenarier for fremtidig High Performance Computing strukturer - decentrale centre, eller fælles national facilitet suppleret med decentrale centre.

Referat af møde med universitetsledelse og forskningsråd 19. februar 2013 (PDF)
Mødedeltagere (PDF)

Efter mødet udarbejdede DeiC to forslag til den fremtidige organisering (se forslagene nedenfor).

De to forslag blev sendt i høring, og høringssvarene findes nederst på denne side. Der er modtaget høringssvar fra DTU, ITU, KU, RUC, SDU, AAU og AU.

Derudover opfordredes øvrige interessenter om at kommentere forslagene. Kommentarerne findes nedenfor.

På DeiCs bestyrelsesmøde den 21. maj 2013 blev det besluttet fremover at organisere HPC i Danmark, som beskrevet i dette notat.

DeiCs forslag til fremtidig organisering af HPC i Danmark

Notatet er sendt til universitetsledelser og forskningsinstitutioner den 27. maj 2013.

Indstilling fra universiteterne | Modtagne kommentarer fra brugere  | Modtagne interessetilkendegivelser


DeiC notat med forslag til fremtidige løsningsmodeller

Dette notat belyser fordele og ulemper ved forskellige løsningsmodeller, der kan indgå i kombinationer i en samlet plan for den øgede satsning på området. Det er hensigten at notatet skal give universitetsledelserne mulighed for at beslutte hvorledes det enkelte universitet ønsker at indgå i samarbejdet.

 HPC scenarier (PDF)

Bilag

 Bilag 1 Oversigt over nuværende HPC-ressourcer (PDF)
 Bilag 2 Oplæg fra Syddansk Universitet (PDF)
 Bilag 3 Nærmere forklaring af økonomiscenarier (PDF)


Deltag i debatten

Det er DeiCs opgave, sammen med forskere, driftscentre og universiteternes ledelser at finde frem til den fremtidige struktur for High Performance Computing i Danmark, og hvorledes en sådan øget satsning bedst lægges til rette og koordineres så den tilgodeser alles interesser – såvel for nuværende brugere med kendte og nye behov og velfungerende løsninger, som nye brugere med ukendte behov, der kræver nye løsninger. Opgaven skal løses i et samarbejde, som både skal sikre en optimal økonomisk udnyttelse af investeringerne og af de benyttede driftsressourcer. 

DeiC indbyder derfor alle interesserede parter til at deltage i debatten. Send en mail til sekretariat@deic.dk med dine synspunkter. 

Indlæg i debatten vil blive løbende blive offentliggjort på denne side.


Modtagne kommentarer

10. marts 2013
HPC Advantages, Dekan Henrik Pedersen, SDU (PDF)

12. marts 2013
Vedr. fremtidig organisering og drift af HPC i Danmark, Prof. Aake Nordlund, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet og Troels Haugbølle, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (PDF)

14. marts 2013
Recommendations for a Danish National HPC Facility, DCSC and PRACE Grant holders from Aarhus University and University of Southern Denmark 14. marts 2013 (PDF)

25. marts 2013
Vedr. fremtidig organisering og drift af HPC i Danmark. Prof. Søren Brunak Center for Biologisk Sekvensanalyse, DTU (PDF)

5. april 2013
HPC udtalelse 2013 forskere fra Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet (PDF)

6. april 2013
Kommentarer til de to scenarier. Prof. Aake Nordlund, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet og Troels Haugbølle, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (PDF)

8. april 2013
Anbefalinger vedr. dansk national HPC strategi, en række forskere fra DTU, KU og AU (PDF) (Ny udgave med flere underskrivere 10. april 2013)


Indstilling fra universiteterne


Revideret 25/11/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold