Interessetilkendegivelser om drift af national HPC-facilitet

Disse sider om processen, der førte frem til DeiCs supercomputeraktiviteter, er hentet fra det daværende websted for DeiC. Vær opmærksom på, at det er historisk materiale, og at oplysningerne ikke nødvendigvis er gældende længere.


DeiC har indbudt universiteter og øvrige offentlige forskningsinstitutioner eller koalitioner mellem disse parter til at komme med interessetilkendegivelse om opbygning og drift af en national HPC facilitet.

Ved fristens udløb den 21. juni 2013 havde DeiC modtaget følgende forslag:

Den kommende proces bliver at DeiC gennemgår foreslagene og derefter indleder drøftelser om etablering af national HPC.

Oplægget forventes fremlagt på DeiC bestyrelsesmøde i september, og resultatet forventes offentliggjort på DeiC Konferencen den 1. - 2. oktober.


Baggrund

Møder og debatindlæg

DeiCs forslag til fremtidig organisering af HPC i Danmark

Revideret 25/11/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold