Få hjælp - dit lokale Front Office

Som en del af det nationale initiativ har de otte universiteter oprettet et lokalt Front Office, der yder HPC- og data management-support på eget universitet. De nationale HPC centre og Back Office i DeiC vil samarbejde med de lokale Front Offices om at få brugerne godt i gang med at anvende HPC ressourcerne. Ligesom dit lokale Front Office kan hjælpe dig med data management.

Revideret 10/11/20