Bestyrelse

DeiC er juridisk en enhed under Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Uddannelses- og Forskningsministeriet. DeiCs bestyrelse er udpeget af de 8 universiteter, og er personer på universiteternes ledelsesniveau. Personer fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og fra Danske Universiteter deltager i bestyrelsen med observatør-status.
Bestyrelsen er udpeget frem til udgangen af 2021.

 


Medlemmerne

Professor John Renner Hansen (formand)
Københavns Universitet
Mail: renner@adm.ku.dk
  Prodekan Brian Vinter
Aarhus Universitet
Mail: vinter@au.dk
  Dekan Henrik Bindslev
Sýddansk Universitet
Mail: hebi@tek.sdu.dk
  Prorektor Peter Kjær 
Roskilde Universitet
Mail: pkjaer@ruc.dk
  Dekan Henrik Pedersen
Aalborg Universitet
Mail: dekan-tech@aau.dk
  Universitetsdirektør Claus Nielsen
DTU
Mail: direktor@adm.dtu.dk
  Universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen
CBS
Mail: kwj.ls@cbs.dk
  Prorektor Jens Chr. Godskesen
IT-Universitetet
Mail: jcg@itu.dk
  Kontorchef Johnny Mogensen
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Mail: jkm@ufm.dk

 

 

Revideret 09/10/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold