Data management-planer med DMPonline

DMPonline hjælper forskere med at skrive data management-planer, som er et dokument, der beskriver den planlagte håndtering af forskningsdata.

DMPonline er baseret på open source kodebase (DMPRoadmap), som er udviklet I fællesskab af Digital Curation Center (DCC) og University of California Curation Center (UC3).

Hvornår bruges DMPonline?

Krav: Nogle institutioner og bevillingsgivere har et krav om at udarbejde en data management-plan og anbefaler brugen af DMPonline.

Håndtering af forskningsdata: Få styr på hvordan forskningsdata indsamles, opbevares, bearbejdes og kan deles med andre. Dermed er data management-planen et vigtigt element i planlægningen af forskningsprojekter for at sikre, at de kan gennemføres på en sikker og ansvarlig måde.

Skabeloner: DMPonline kan tilpasses og indeholder guides og forskellige skabeloner fra en række forskningsinstitutioner og bevillingsgivere, fx EU/Horizon 2020.

FAIR: En data management-plan vil også hjælpe dig med at etablere en FAIR data management praksis i dit projekt. FAIR står for ”Findable, Accessible, Interoperable, Reusable” og beskriver, hvordan man gør forskningsdata søgbare, tilgængelige og interoperable til genanvendelse. Se mere om FAIR principperne for forskningsdata her. At anvende med FAIR principperne i dit forskningsprojekt kan være et krav fra udvalgte bevillingsgivere.

Hvordan bruges DMPonline?

Udarbejdelse: Data management-planen udfyldes ved besvarelse af en række spørgsmål vedrørende den fremtidige forvaltning af dine forskningsdata.

Privat eller offentlig tilgængelig plan: Det er muligt at offentliggøre og dele sin data management-plan. Men man kan også vælge at gøre den privat.

Eksempler: I DMPonline er der en række eksempler på udfyldte data management-planer fra forskere, som har valgt at dele dokumenter med andre.

Download: Det er muligt at downloade data management-planen i forskellige formater.

Hvem kan bruge DMPonline?

Alle inden for forskning og videregående uddannelser i Danmark kan anvende DMPonline.

Personlig konto: Du skal oprette en personlig konto her. Der ud over er der ingen krav.

Hvad kræver det at anvende DMPonline?

Du skal oprette dig med eget brugernavn og adgangskode. Derefter kan du valgfrit knytte din konto til din institution og benytte WAYF login til værktøjet.

Hvad med jura, sikkerheden og persondata?

Adgangskontrol: Brugerne håndterer adgang til indholdet via brugernavn og adgangskode samt afgør hvilket indhold, der skal være offentligt tilgængeligt.

Dataopbevaring: Data opbevares i Danmark hos datacenter kontrolleret af DeiC. Databehandleraftalen angiver, hvor lang tid data opbevares.

Logning: Der er logning på adgangen til data.

Kryptering: Data opbevares ikke krypteret, men brugerne har fuldt styr på, hvem de vil give adgang til deres planer.

Backup: Der foretages backup af tjenesten.

Brugerens rettigheder: Den individuelle burger er som dataejer ansvarlig for indholdet og bevarer alle rettigheder til sine data i henhold ti databehandleraftalen. Kontoen kan til enhver tid slettes ved at rette henvendelse til support som angivet i Databehandleraftalen.

Databehandleraftale: DeiC tilbyder følgende databehandleraftale.

Hvad koster det at bruge DMPonline?

Det er gratis at bruge DMPonline for institutioner og organisationer inden for forskning og videregående uddannelser.

Hvor får jeg support?

Lokal support: Slutbrugersupport leveres fra egen organisation. Mange danske forskningsinstitutioner har etableret lokale supportenheder, der kan hjælpe med at skrive en data management-plan.

DMPonline ved min organisation: Du kan se om din institution har DMPonline her.

Systemsupport: Systemsupport leveres af DeiC via e-mail samt tel: 3588 8202.

Vejledninger: Du kan finde vejledninger her.

Driftsstatus: Hold dig orienteret om driftsstatus ved at tilmelde dig serviceinfo.dk.

Hvis du ønsker at få en aftale om brug af DMPonline:

Administration: DMPonline stilles til rådighed af DeiC i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek og DTU Bibliotek.

Tjenesteansvarlig: Martin Bech, tel: 3588 8202

Juridisk ansvarlig: DeIC, DTU (CVR 30 06 09 46) (Databehandler)

Underdatabehandler: Det Kgl. Bibliotek, København

Underdatabehandler: DTU Bibliotek; Kgs. Lyngby

Revideret 18/12/20

Relaterede nyheder