Betalingsmodel for WAYF-tjenesten

Institutioner og tjenesteudbydere betaler et årligt beløb for at benytte WAYF.

Siden 2013 har WAYF-tjenesten været en af de ydelser, som DeiC (Danish e-Infrastructure Cooperation) leverer som en del af forskningsnettet. 

Alle institutioner, hvis brugere benytter WAYF for at logge på tjenester, skal betale for det.


Institutioner på forskningsnettet

Institutioner som har nettilslutning til forskningsnettet, betaler et samlet årligt beløb for tilslutningen. Betalingen inkluderer en række tjenester, herunder WAYF.

Disse institutioner kan således benytte WAYF uden begrænsninger og uden yderligere betaling.  


Institutioner uden nettilslutning til forskningsnettet

Institutioner uden nettilslutning til forskningsnettet betaler separat for WAYF-tjenesten. Betalingen for 2016 udregnes ved at gange institutionens omsætning (forstået som summen af de ordinære driftsudgifter i det senest tilgængelige regnskab) med 0,102‰.

Af hensyn til gradvis indfasning af nytilsluttede institutioner, har vi imidlertid den regel, at hvis 20kr gange antallet af logins gennem WAYF siden institutionen blev tilsluttet tjenesten er et mindre beløb end det ovenstående, betaler man dette i stedet.

I årets første kvartal opgøres betalingen og regninger udskrives, baseret på det senest tilgængelige regnskab samt på antallet af logins (nogensinde) på opgørelsestidspunktet.

Hvis en institution bliver tilsluttet WAYF i løbet af året, betales på samme måde som ovenfor, men hvor omsætningstallet reduceres proportionalt med antallet af måneder institutionen er tilsluttet. Betaling herfor opgøres og faktureres sidst på året.

En institution kan ophøre med at benytte WAYF uden varsel, men allerede faktureret brugerbetaling refunderes ikke.


Tjenesteudbydere

Udbydere af tjenester der er koblet til WAYF, betaler et årligt gebyr på 100 kroner.

Derudover betales 0,25 kr. pr. login via Nem-Login. Priserne er eksklusive moms.


Spørgsmål

Alle spørgsmål og kommentarer i forbindelse med denne sag er velkomne til at kontakte Martin Bech. Spørgsmål om WAYF tjenesten i øvrigt besvares bedst ved henvendelse til sekretariat@wayf.dk.

Revideret 21/12/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold