Internationale HPC-anlæg

Danske forskere har via DeiC adgang til en række europæiske supercomputere gennem to forskellige samarbejder.

EuroHPC

EuroHPC er et fælles projekt mellem EU, de europæiske lande og en række private partnere, der fra 2021 skal udmynte sig i 3 pre-exascale supercomputere. 

Det drejer sig om LUMI-computeren i Finland, Leonardo i Italien og MareNostrum 5 i Spanien.

Fællesskabet skal samle europæiske og nationale ressourcer, der kan skabe supercomputer-resultater og en datainfrastruktur i topklasse. Fordelen ved at arbejde på tværs af grænser er, at der kan bygges et økonomisk og konkurrencedygtigt HPC-økosystem, hvor man i fællesskab kan erhverve og drive supercomputerne samt de tilhørende tjenester og applikationer.

EU og dets 28 lande har desuden underskrevet EuroHPC-erklæringen om at investere i supercomputere i verdensklasse.

DeiC koordinerer den danske deltagelse i EuroHPC og danske forskeres adgang til at regne på LUMI. 

LUMI, der står for "Large Unified Modern Infrastructure", skal placeres i CSC's datacenter i Kajaani, Finland. Konsortielandene i LUMI er Finland, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Norge, Polen, Sverige og Schweiz.

Læs mere om LUMI.

PRACE

DeiC er på Danmarks vegne medlem af det europæiske PRACE-samarbejde om store HPC-ressourcer. PRACE står for "Partnership for Advanced Computing in Europe", og danske forskere kan søge om adgang til ressourcerne gennem de årlige opslag fra organisationen. 

PRACE har hovedkontor i Bruxelles i Belgien, mens supercomputerne er placeret i forskellige medlemslande blandt andet Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Schweitz.

Læs mere

Revideret 10/11/20