Publikationer for perioden 2015-2017

Af Birgitte Vedel Thage , 15/08/19
Her finder du forskningsresultaterne fra de nationale supercomputere i Danmark.

Denne oversigt tegner et landskab af de videnskabelige publikationer som er afledt af at inkludere regnekraft fra et nationalt HPC-anlæg (Computerome, ABACUS2.0 og Kulturarvsclusteret).

Publikationer

Registrering af publikationer

Analyse

High Performance Computing (HPC) har været tilgængeligt for universiteterne på nationalt plan siden 2014. En analyse er lavet baseret på indsamling af videnskabelige publikationer fra de nationale HPC anlæg, med henblik på at tydeliggøre det videnskabelige output for perioden 2015-2017. Se resultaterne i sektionerne nedenfor.

Analysen for 2015-2017 er lavet i samarbejde med de nationale HPC centre. Vi vil gerne takke Myhanh Nguyen, Spela Zajec og Wendy Engelberts for at koordinere kontakten til HPC brugerne samt Jeannette Ekstrøm for bibliografisk dataopsamling. Analysen er udarbejdet af Birgitte Vedel Thage, DeiC Kompetencecenter.