NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration)

NeIC er en fællesnordisk organisation, der udvikler og driver e-infrastrukturløsninger.

NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration) har til opgave at udvikle og drive e-infrastrukturløsninger på områder, hvor der er en fælles nordisk interesse. NeIC er en distribueret organisation sammensat af tekniske eksperter fra supercomputercentre i de nordiske lande.

Samarbejdet begyndte i 2003. Siden 2012 har NeIC hørt under NordForsk, der er en forskningsorganisation under Nordisk Ministerråd.

DeiC er involveret i en række projekter og aktiviteter under NeIC, heriblandt:

  • Glenna - cloudsamarbejde for nordiske forskere
  • Pool Competencies SG
  • Share Resources SG
  • Tryggve - projekt om sikring af persondata
  • Nordic Cloud Collaboration Planning group
  • Collaborative Infrastructure for Scientific Software Collaboration – SG

CEO Steen Pedersen fra DeiC sidder i bestyrelsen for NeIC.

Revideret 29/07/16

Relaterede nyheder

Relateret indhold