National supercomputer sendt i EU-udbud

Af Gitte Julin Kudsk , 29/04/14

Syddansk Universitet har nu sendt det nationale HPC cluster i EU-udbud..

Udbuddet er et begrænset udbud, og gennemføres derfor i 2 faser. En prækvalifikation, der identificerer leverandører, der herefter vil blive bedt om at indgive bud i fase 2.

Deadline for deltagelse i prækvalifikation er den 26. maj 2014. 

EU Udbud: Purchase of High Performance Computing Cluster

DeiC nationale HPC center

Det nationale HPC center etableres i et samarbejde mellem DeiC og Syddansk Universitet, og med garanteret køb af ressourcer fra Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. De øvrige universiteter har skrevet under på en interessetilkendegivelse om anvendelse af faciliteterne. 

HPC centret kan anvendes af forskere fra hele landet og alle forskningsdiscipliner. 

Første etape af centret forventes at stå klar i efteråret.

Nyhed: Nationalt supercomputercenter på Syddansk Universitet 

Relaterede nyheder